hivatasorzo-haz-logo

Szenvedélybetegek rehabilitációja

2518 Leányvár, Erzsébet utca 127. Telefon: 06 33 523 915.

Terápia

Első és legfontosabb feladatunknak tartjuk, hogy segítséget nyújtsunk, ahhoz hogy a szenvedélybeteg felismerje betegségének természetét, belássa tehetetlenségét és megkeresse azokat az új módokat, melyek segítségével ebben az élethelyzetben absztinens, felépülő, majd tágabb értelemben is Józan életet élhet.

Az alkoholizmus, a drogfüggőség terápiájában intézményünk a Minnesota Modellt (M.M.) tekinti irányadónak. Az eddig folytatott terápiás munkafolyamatba 2023. júniustól innovációként beépítettük a neurofeedback tréninget, más néven EEG-biofeedback tréninget.

A leányvári rehabilitációs otthonban egyszerre 12 férfi beteg ellátása lehetséges. Komfortos, vonzó, családias, nem kórházi környezetben, a betegek személyiségét és hivatását tisztelve hívjuk őket a gyógyulás útjára. A gyógyítás a bentlakók testi, lelki és szellemi dimenziójára egyaránt kiterjed: ezt mutatja – nem csak jelképesen -, hogy a házban kápolna és “konditerem” egyaránt található.

A Hivatásőrző Házban belgyógyász1, pszichiáter2, pszichológus3, terápiás munkatárs4, spirituális5, valamint ápoló/gondozó6 dolgozik együtt a közös cél érdekében, amely nem más, mint hogy a szenvedélybetegség megkötözöttségéből visszaadják bontakozó emberségüknek és hivatásuknak azokat, akik elindultak a szabadulás felé vezető ösvényen. Ez az út ezen túl Leányvár felé is vezet…

Belgyógyász1
A belgyógyász szakorvos teljes kivizsgálást biztosít a felvételkor, és ha arra szükség van, a kezelés egész folyamatában rendelkezésre áll. A beteg itt tartózkodása alatt ő a háziorvosa.
Pszichiáter2
Emberi kapcsolatokkal, az abúzus sajátosságaival, a fájdalommal, szexualitással, a szégyen-, és annak tagadásával összefüggő, sajátosan egyéni problémák figyelembevétele, megértése és a kezelési program egyénre méretezése. Hivatás-, küldetés krízis feltérképezése és gondozása. A beteg heti egy alkalommal (igény szerint többször is) négyszemközt találkozik segítőjével, amikor a legintimebb problémák feltárására van módja, és a kezelési terv folyamatos revideálása is lehetséges.
Pszichológus3
A pszichológiai munka heti rendszerességgel zajlik, az első alkalmak ismerkedéssel zajlanak: a pszichológus első interjút végez több ülésben, melyből kiderül a beteg motivációja saját függőségeivel kapcsolatban, felmenői és eredeti családjának történetei, családi viszonyok alakulása és minősége, mentális erőforrásainak és kapacitásának állapota. Ezt a folyamatot ha szükséges, pszichológiai tesztekkel is kiegészíti a pszichológus, s az így kapott induló kereszt- és hosszmetszeti képnek megfelelően vázolja fel a beteggel együtt az egyéni önismereti munka várható témáit, állomásait és céljait.
Az asszertív csoportban kommunikációs folyamatokra irányítja a figyelmet a pszichológus. Itt foglalkozunk a kommunikációs helyzetek verbális és nonverbális jellemzőivel, konfliktuskezeléssel, a leadott üzeneteink pontosságával és célba érésük körülményeivel, értékrendünk fontosságával, családi kommunikációs mintáink örökségével, a nemet mondással. Mindezek elméleti és gyakorlati modelljét a kommunikációs stílusok (agresszív, asszertív, passzív és passzív-agresszív, manipulatív formák) törvényszerűségei adják. A csoport célja, hogy nehéz érzelmi szituációban is képessé váljanak betegeink érvényesíteni igényeiket és érdekeiket a másik fél érzéseinek és szükségleteinek tiszteletben tartásával.
Ez a fajta viszonyulás gyógyító otthoni és munkahelyi kapcsolatokra nézve, és segít élhetőbb világot teremteni magunk körül. Az asszertivitás segít, hogy ne akarjuk többé megváltoztatni, manipulálni, kontrollálni a másik felet, hanem magunknak és neki is megengedjük, hogy az legyen, aki. Így vállalunk felelősséget érzéseinkért, gondolatainkért, és valódi önmagunkért.
Terápiás munkatárs4
A kísérő nem szakmai, terápiás módszerekkel, hanem személyiségével gyógyít, segíti a felépülést. Ez pedig úgy történik, hogy minden fórumon, minden találkozásban őszintén átadja felépülésének tapasztalatait, nem titkolva legféltettebb titkait sem. A következetesen járt út eredményeit, hozadékait feltárva vágyat ébreszt saját életének újra gondolására, új perspektívába helyezésére.
Spirituális5
A lelki szükségletek kielégítése a program integráns része, amellyel szoros kapcsolatban áll a hivatásbeli rehabilitáció. Mivel a rehabilitációs otthon elsősorban egyházi személyeket fogad, ezért spirituális és
speciális jellegét is figyelembe kell venni, a hivatás értelmezéséhez segítséget nyújtva. A spirituális program a szakmai programba épül, a fent említett célok segítését szolgálva.
Ápoló/gondozó6
Szakképzett ápoló, aki a team tagja, az orvos által előírt kezelést folyamatosan végzi és az egészségi állapot alakulását kíséri figyelemmel. Gondja van a beteg egészséges életstílusának kialakítására. Oktat, egyénileg bátorít a dohánymentes, sportszerű életvitelre, a helyes étkezési szokásokra. Szükség esetén a felmerülő problémákkal foglalkozik.
tanusagtetelek-hatterkep

Miből áll a terápiás program?

Az alkoholizmus, a drogfüggőség primer, krónikus, progresszív betegség, melynek kezelésében intézményünk a Minnesota Modellt (M.M.) tekinti irányadónak. Az M.M. filozófiájának négy kulcseleme a következő:

 • A változás lehetősége (remény a gyógyulásban).
 • A betegségkoncepció (az alkoholizmus betegség).
 • A kezelés célja (absztinencia, életstílus megváltoztatása, kapcsolatok gyógyulása).
 • Az Anonim Alkoholisták  (AA) 12 lépéses programja.

Az M.M. filozófia 4 kulcselemének részletes leírását itt olvashatja. Az M.M. teljes programját pedig innen ismerheti meg.

Az M.M. filozófia utolsó kulcselemeként említett 12 lépés a  következő:

 1. Beismertük, hogy tehetetlenek vagyunk az alkohollal szemben – hogy életünk irányíthatatlanná vált.
 2. Eljutottunk arra a hitre, hogy egy nálunk hatalmasabb Erő helyreállíthatja lelki egészségünket.
 3. Elhatároztuk, hogy akaratunkat és életünket a saját felfogásunk szerinti Isten gondviselésére bízzuk.
 4. Félelem nélkül mélyreható erkölcsi leltárt készítettünk magunkról.
 5. Beismertük Istennek, magunknak és egy embertársunknak hibáink valódi természetét.
 6. Teljességgel készen álltunk arra, hogy Isten megszabadítson bennünket mindezektől a jellemhibáktól.
 7. Alázatosan kértük őt hiányosságaink felszámolására.
 8. Listát készítettünk mindazokról, akiknek valaha kárára voltunk, és hajlandóvá váltunk mindnyájuknak jóvátételt nyújtani.
 9. Közvetlen jóvátételt nyújtottunk nekik, ahol lehetséges volt, kivéve, ha ez sérelmes lett volna rájuk, vagy másokra nézve.
 10. Folytattuk a személyes leltár készítését, és haladéktalanul beismertük, amikor hibáztunk.
 11. Igyekeztünk ima és meditáció útján elmélyíteni tudatos kapcsolatunkat a saját felfogásunk szerinti Istennel, csak azért imádkoztunk, hogy felismerjük velünk kapcsolatos akaratát, és hogy legyen erőnk a teljesítéséhez.
 12. E lépések eredményeként spirituális ébredést éltünk át, megpróbáltuk ezt az üzenetet alkoholistákhoz eljuttatni, és ezeket az elveket életünk minden dolgában érvényre juttatni.

Mennyi ideig tart a terápia? Mire számíthat?

A terápia (kezelés) időtartama körülbelül 6 hónapig terjedhet, amely együtt tartja szem előtt a szakmai (egészségügyi), lelki és állapotbeli (világiak, papok, szerzetesek) szempontokat. Ebben segítséget nyújtanak a Ház munkatársai ( belgyógyász, pszichiáter, pszichológus, spirituális, terápiás munkatársak és az ápolók/gondozók). A munkatársak között vannak felépülőben lévő alkoholbetegek, ahogyan a módszer ezt megkívánja.

A Házban töltött idő alatt körbejárjuk a szenvedélybetegség kialakulásának körülményeit, korábbi fennmaradásának fenntartó tényezőit, ide számítva az eredeti család és (ha van) jelenlegi család, munkahely szerepét, a józansághoz szükséges belső készségek állapotát is. Ezt többféle csoportban, szabadidős tevékenység során tehetik meg a Ház lakói.

Az egyéni terápiás beszélgetések külön sokat tudnak segíteni a saját magunkkal és eddigi döntéseinkkel kapcsolatban, a továbblépésben a szenvedélyektől mentes későbbi élet felé. Ismerkedünk kommunikációs mintázataink jellegével (asszertív csoport), az A.A. szellemiségével (rendszeres gyűléseken való részvétel), és alkalom nyílik az egészséges testmozgásra vagy edzésre is.

Könyvtárunk több száz könyvet számlál, s mind elmélyülésben, mind hitbéli tapasztalásban, mint az önismereti munkában hasznos kötetekkel kíséri lakóink ittlétét. Célunk, hogy józan és döntéseiben szabad, önmaga érzéseiért, gondolataiért valamint valódi önmagáért felelősséget vállaló félként búcsúzhassunk Öntől.

Vajon Ön is szenvedélybeteg?

Bizonytalan? Nem tudja, hogy szüksége van-e a terápiára? Az oldalunkról letölthető tesztek segítenek a döntésben. Betegeink sikeres felépülését szakmai anyagok, különböző szakirodalmi írások segítik. Korábbi betegeink saját felépülésükről szóló tanúságtételeik még jobb betekintést nyújtanak a terápiába. A házban folyó terápiáról olvassa el A gyógyító Jézus vendégei című írást Szigeti László tollából.

Rájött, hogy szüksége van segítségre? Egyedül nem tudja megoldani a szenvedélybetegsége okozta problémákat? Jelentkezzen nálunk, a felvétel módjáról itt tájékozódhat.